پشتیبانی

انجام خدمات پشتیبانی فنی و راهنمائیهای لازم جهت نگهداری و استفاده صحیح از دستگاهها به صورت مستمر

انجام خدمات پشتیبانی قطعات به صورت مرتب و بدون وقفه حداقل به مدت ۱۰ سال

 در نظر گرفتن دوره گارانتی از ۶ ماه تا ۱ سال برای پروژه ها و دستگاههای مختلف

 مشاوره رایگان در طرحهای اجرایی- توسعه و ایجاد نوآوری در خطوط

 ارتباط مداوم با مشتریان در رابطه با عملکرد صحیح ماشین آلات و مخازن جهت رضایت و بالا بردن اطمینان مشتری

ارائه و پیشنهاد تغییرات Version های جدید در خطوط به مشتریان برای بهینه و به روز نمودن خطوط تولید و ماشین آلات بصورت مداوم

Comments are closed