تولیدات

صنایع غذایی

مخازن پروسس

 مخازن نگهداری

سیستم Cip

مخازن حمل

 دستگاه بسته بندی

مخازن مایعات غلیظ – گلوگز – کنسانتره

صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

مخازن نگهداری

مخارن تحت فشار

پکیج های تزریقی

مبدل حرارتی تیوپی

عدسی مخازن تحت فشار

استراکچر

صنایع دارویی

فرمانتور

 دسلوژن

صنایع شیمیایی

 مخازن تحت فشار

مخازن حمل

مخازن پروسس

پکیج های تزریقی

استراکچر

Comments are closed