مخازن نگهداری

۱- مخزن ایزوله دارای همزن از بغل یا از بالا بسته به ظرفیت مخزن که معمولاً، برای مخازن کمتر از ده هزار لیتری همزن از بالا و برای مخازن بیشتر از ده هزار لیتری همزن از بغل نصب می گردد.
مخازن پروسس
۲- منهول (manhole) از بالا برای مخازن تا ۱۰ تن و منهول بیضی از بغل برای مخازن بیشتر از ۱۰ تن نصب می گردد.
۳- دور برای همزن های از بالا در صنایع غذایی از ۲۰ الی ۳۱۵ RPM می باشد و برای همزن های بغل۹۵۰  RPM است.
۴- کف مخازن دارای شییب  برای خروجی از بغل و برای مخازنی که دارای کف مخروطی می باشند با زاویه های مورد نیاز مشتری قابل انجام است.
۵- مخازن با عایق پشم سنگ ایزوله می شوند و روکش آنها نیز با ورق استینلس استیل یا آلومینیوم پوشیده می شود.

Comments are closed